Uw netwerk van persoonlijke relaties in eigen beheer

PRIM staat voor Personal Relations Intelligence Management, het beheren van gegevens over persoonlijke relaties binnen uw netwerk. Personal, omdat ook voor zakendoen het één-op-één contact telt. Intelligence, omdat het gaat om zelf verzamelde waardevolle gegevens die u ook het beste zelf kunt beheren, zonder meekijkende derde. Het is een idee dat een aantal jaren geleden ontstond en sinds 2013 bestaat het familiebedrijf PRIM b.v. rondom dit product.

Krachtig relatiebeheersysteem

PRIM wordt de komende jaren doorontwikkeld, omdat het achterliggende idee verder reikt dan we in onze eerste versie kunnen verwerken. In zijn huidige verschijning is het een krachtig relatiebeheersysteem waarin ontmoetingen kunnen worden beschreven en relaties aan elkaar of aan organisaties kunnen worden gelinkt. De gegevens zijn snel opvraagbaar, bijvoorbeeld ter ondersteuning van een telefoongesprek of ter voorbereiding bij het netwerken.

Eigen gegevens

Bij ons staat centraal dat de gegevens die ingevoerd worden in PRIM het eigendom zijn en blijven van de gebruiker. De basis van ons product blijven we verfijnen om dit principe steeds vergaander te kunnen ondersteunen, terwijl we werken aan de optimalisatie van de gebruikerservaring.

Groots klein

Het kunnen gebruiken van klantgegevens voor marketingonderzoek of gerichte reclame, en ze al dan niet geaggregeerd door te kunnen verkopen, is een grote drijvende kracht achter de ontwikkeling van online diensten op zich. In dit licht is "meer en meer" en "groter en groter" een belangrijke strategie. In plaats daarvan durven wij juist "groots klein" te denken:

We beginnen bescheiden, om samen met onze klanten te onderzoeken wat we mogelijk kunnen maken in een connected, maar zo veilig mogelijke, eigen digitale wereld.

Over ons

PRIM wordt ontwikkeld door een klein team onder leiding van Wim van den Bogaard (CEO). Wim ontwikkelde het concept voor PRIM naar een bij hemzelf gesignaleerde behoefte die voortkwam uit zijn werk als New Business Opportunities-consultant.

Zijn professionele achtergrond in o.a. de semiconductor-industrie en zijn ervaring als zendamateur (hij heeft mede aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de voorlopers van GSM masten, zogenoemde "repeaters") geven hem een unieke praktische en onafhankelijke visie op communicatie en software-oplossingen. Hij gebruikt PRIM zelf intensief; voor hem heeft het zijn nut daarmee al bewezen.

PRIM B.V. is een Nederlands bedrijf en een dochter van Van den Bogaard Hendrix Beheer B.V., gevestigd en kantoor houdende te Grave (N-Br), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17182917.

Geïnteresseerd geraakt?

Stuur uw vraag om meer informatie naar en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij zijn ook geïnteresseerd in uw eigen visie op het beheer van persoonlijke netwerkinformatie, dus voelt u zich vrij om hierover met ons contact op te nemen.